Inschrijfformulier

Inschrijven voor de Veerse Meer bokaal

Let op, de inschrijving wordt definitief bevestigd door jouw watersportvereniging.
Er vind een loting plaats indien er meer teams inschrijven dan er boten beschikbaar zijn.

  Ik ben lid van *
  Team naam *
  Naam schipper *
  Bemanningslid 1 *
  Vul hier de bemanningsleden in die naast de schipper in het team zitten.
  Bemanningslid 2 *
  Vul hier de bemanningsleden in die naast de schipper in het team zitten.
  Bemanningslid 3
  Vul hier de bemanningsleden in die naast de schipper in het team zitten.
  Adres *
  Postcode *
  Woonplaats *
  Telefoonnummer *
  E-mailadres *
  Voorwaarden voor deelname Veerse Meer Bokaal zeilwedstrijd
  De wedstrijden worden verzeild in geleende/gehuurde polyvalken.
  Ieder deelnemer dient te voorkomen dat schade ontstaat aan het geleende/gehuurde materiaal.
  Per boot is één persoon/schipper namens het team verantwoordelijk voor:

  • Het vooraf melden van onvolkomenheden (en/of schade) aan de boot;
  • Het met respect behandelen van het materiaal zowel bij op- en aftuigen als tijdens het varen;
  • Het voorkomen van schade aan personen en materieel door kundig en sportief stuurmanschap;
  • Het naleven van de aankondiging en wedstrijdbepalingen.

  Aansprakelijkheid
  Alle deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.
  De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
  Deelnemers moeten iedere schade of verlies aan uitrusting, hoe klein ook, onmiddellijk na afloop van een wedstrijd melden bij een vertegenwoordiger van de organiserende autoriteit.
  Niet nakomen van deze voorwaarde kan tot uitsluiting leiden van het evenement of de wedstrijdserie.
  Na afloop dient bij schade samen met de organiserende autoriteit een schriftelijke rapportage opgemaakt te worden. Deze rapportage dient overlegd te worden aan de eigenaar/verhuurder van de boot.

  Akkoord met de voorwaarden *

  * Verplicht veld